לבחירת המתנה מלאו תעודת זהות
ת.ז.
שם העובד
טלפון
כתובת למסירת המתנה באופן אישי ע"י שליח